Politica datelor personale conform GDPR

In 25 mai 2018 a devenit aplicabil L 119/1 REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Dat fiind domeniul de activitate al societatii noastre printre care se afla organizarea de training-uri, evenimente, workshop-uri, seminariii etc. este necesara prelucrarea datelor Dumneavoastra cu caracter personal, in functie de necesitatea si complexitatea proceselor aferente serviciilor solicitate si oferite.
Datele personale prelucrate pot fi: nume, prenume, adrese de email, telefon, conturi de social media.

Principiile noastre de securitate sunt cele trei elemente care constituie baza politicii de securitate, prin care va asiguram ca datele personale sunt prelucrate in siguranta:

 • confidentialitate – fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal al societatii, respectiv fiecare canal de comunicare pe care societatea noastra il foloseste este secretizata si securizata;
 • integritate – datele cu caracter personal ajung doar la persoanele autorizate, prin intermediul canalelor de comunicare si a nodurilor de prelucrare in forma autentica, originala;
 • disponibilitate – informatiile si datele cu caracter personal sunt puse la dispozitia persoanei vizate, in conformitate cu legislatia internationala, europeana si locala.

Avand obligatia si dorinta de a ne conforma cu Regulamentul 2016/679, am definit scopurile si mijloacele utilizarii datelor cu caracter personal: motivul principal al constituirii politicii datelor personale, este asigurarea nivelului de protectie optim a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel va informam cum protejam datele personale si cum ne conformam prevederilor Regulamentului General privind Protectia Datelor .

Procesarea datelor cu caracter personal in cadrul companiei noastre consta in colectarea, prelucrarea, pastrarea datelor determinate de urmatoarele scopuri prin mijloacele necesare, dupa cum urmeaza:
- Administrativ in vederea administrarea si managementul inscrierii si participarii la training-urile, evenimentele, workshop-urile, seminariile organizate de societatea noastra

- Informativ – informarea cu privire la programele noastre de training-uri, evenimente,workshop-uri, seminarii, etc. prin mediul electronic: e-mailuri personale si de grup, mesaje text tip GSM, reţele de socializare. posta directa, apeluri telefonice, online marketing, site web, cookie-uri.

- Financiar-contabile-emitere comenzi, facturi, proforme, documente justificative de plata si alte documente prevazute de legislatia in vigoare din Romania si Uniunea Europeana.

 • Informarea persoanelor vizate despre desfasurarea programelor de formare.
 • Trimiterea si primirea formularelor necesare derularii activitatii- Comunicarea între operator, părţile terţe şi persoanele vizate.
  Indeplinirea obligatiilor operatorului SC INITIAL SRL către autoritaţile competente (părţile terţe)- Marketing direct si indirect – pentru programele viitoare de training-uri, evenimente, workshop-uri, seminarii si alte activitati organizate de societatea noastra
 • Realizare de profiluri in sistemele informatice si letrice prin mijloace automatizate si umane pentru o informare, comunicare si marketing personalizat
 • Scopuri statistice si de raportare – prelucrare, pastrare, analizare si evaluare a acestor date de catre operator si persoane terte
 • Scopuri legate de securitatea si sanatatea muncii si situatii de urgenta (SSM, PSI).
 • Scopuri legate de securitatea fizica, conform Legea 333/2003 republicata cu completarile si modificarile ulterioare.

Pentru oferirea serviciilor noastre, cat mai apropiate de interesele dvs., putem prelucra date personale care permit identificarea preferintelor Dumneavoastra, inclusiv prin procese automate, care nu presupun interventie umana. Pentru aceasta, respectiv pentru comunicarile de marketing direct, vom tine cont de optiunile Dumneavoastra.

In vederea asigurarii proceselor ce tin de datele cu caracter personal si respectarea respectarea prezentei politicii de securitate , am numit un reprezentant din cadrul companiei noastre, care supervizeaza procesul de prelucrare a datelor personale, respectiv actioneaza atunci, cand situatia necesita acest lucru.

Aveti posibilitatea sa solicitati informatii, sa verificati si sa modificati oricand acordurile existente referitoare la datele personale ale Dumneavoastra solicitand acest lucru pe adresa de e-mail: office@topclub.ro.

Pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin sau in alte scopuri legitime este posibil sa transmitem datele tale personale catre autoritati publice, organe judiciare, birouri notariale, consultanti externi, societati de curierat sau servicii postale, alte institutii financiar-bancare imputerniciti catre care am externalizat furnizarea anumitor servicii si alte categorii de destinatari din Romania

Datele Dumneavoastra personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale, respectiv, pre- si postcontractuale, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu.

Drepturile persoanelor, carora prelucram datele cu caracter personal, sunt:

 • Dreptul la informare – se pot solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor personale;
 • Dreptul la rectificare – se pot rectifica datele personale inexacte sau se poti completa;
 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – se pot obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – se poate solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care se contesta exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul de opozitie – persoanele fizice de pot opune, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – se pot primi, in anumite conditii, datele personale pe care le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plangere – se poate depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimtamantului. Se poate revoca consimtamantul. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: se poate cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si se poate contesta decizia.

Va puteti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat prin transmiterea a unei solicitari pe adresa noastra de e-mail office@topclub.ro

 

Termeni și Condiții

 

Acceptarea utilizării site-ulu

Prin utilizarea portalului acceptați implicit să respectați „Termenii și Condițiile” proprietarului site-ului, respectiv ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL., CUI RO13994882, Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J12/903/2001.
Utilizarea portalului, respectiv a informațiilor și conținutului acestuia implică acceptarea necondiționată din partea dvs. a Termenilor și Condițiilor.

Înregistrarea ca utilizator

 1. a) Pentru a deveni utilizator înregistrat și a consemna accepțiunea dvs. cu privire la „Termeni și Condiții” este suficient să completați corect și complet formularul de înregistrare al site-ului.
  b) În cazul furnizării de date incomplete, eronate, sau neconforme cu realitatea, ASOCIAȚIA INIȚIAL SI INIȚIAL SRL. are dreptul să suspende sau să desființeze contul dvs. și să refuze toate solicitările curente sau viitoare de folosire a portalurilor administrate de ASOCIAȚIA INIȚIAL SI INIȚIAL SRL.
  ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. își rezervă dreptul de a refuza înscrierea în portal ca utilizator a unor persoane fizice sau juridice fără a fi nevoită să ofere vreo explicație vis-a-vis de aceste refuzuri.

Descriere servicii

Portalul oferă utilizatorilor acces la informații și instrumente online cum ar fi: cursuri organizate, forumuri, servicii de vânzare-cumpărare, conținut personalizat.

Dumneavoastră înțelegeți și acceptați că aceste servicii includ publicitate, diverse anunțuri, mesaje administrative și că aceste mesaje sunt implicite calității de membru al portalului, neexistând opțiunea de a renunța la astfel de mesaje.

ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. va putea derula campanii publicitare și promoții în cadrul portalului și va trimite periodic e-mail-uri cu informații sau oferte speciale.

Legături cu alți furnizori de informații sau servicii

Portalul poate furniza, sau terțe părți pot furniza link-uri (legături) către alte site-uri World Wide Web. Utilizatorul este de acord că firma ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. nu este reponsabilă de informațiile găsite prin intermediul acestor legături, nu garantează și nu este responsabilă pentru nici un conținut, produs sau alte materiale identificate, și/sau prin aceste legături.

Utilizatorul este de asemenea de acord că ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. nu este responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect pentru orice pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile furnizate, achiziționarea de bunuri sau servicii , găsite prin intermediul legăturilor (link-uri).

Responsabilitatile utilizatorilor

Ca utilizator sunteți responsabil de propriile acțiuni precum și de consecințele pe care acestea le pot avea, în urma publicării materialelor pe care le încărcați, puneți la dispoziție în mod public pe contul pus la dispoziție de companie.

Vă obligați să nu încărcați, postați, difuzați sau transmiteți în alt mod orice conținut pentru care nu aveți dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiții, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relații contractuale sau de încredere (cum sunt informațiile confidențiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relațiilor de serviciu sau aflate sub incidența acordurilor de confidențialitate); să nu publicați materiale care conțin viruși, viermi sau alte programe cu intenția de a distruge orice sistem sau informație;

Acceptați să nu reproduceți, duplicați, copiați vindeți, revindeți sau să exploatați material nici o parte a serviciilor, folosirea serviciilor sau accesul la serviciile puse la dipoziție de ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. prin intermediul portalului. Pentru încălcarea acestor condiții sunteți pasibili de despăgubiri către S.C. INITIAL S.R.L. Dacă consideră de cuviință,ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL vă poate bloca parola, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii ale S.C.ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. de care beneficiați, sau să scoată și să șteargă orice conținut din cadrul serviciilor, pentru orice motiv. Dacă ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. consideră că ați violat sau nu ați acționat conform cu litera sau spiritul acestor condiții. ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. poate de asemenea, oricând dorește și fără a da socoteală, întrerupe furnizarea serviciilor, sau a unei părți a lor, cu sau fără nici o notificare prealabilă. De asemenea, ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. poate dezactiva sau șterge imediat contul dumneavoastră din cadrul portalului și toate informațiile în legătură cu acesta și/sau să interzică orice acces ulterior la serviciile portalului. Mai mult, ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. nu va fi răspunzătoare față de dumneavoastră sau orice terță parte în orice mod, pentru interzicerea și/sau ștergerea contului și a accesului la serviciile puse la dispoziție prin intermediul portalului.

Este strict interzis să legați acest site cu alte site-uri sau invers, fără ca în prealabil să aveți permisiunea noastră scrisă. Am putea accepta unele legaturi, dar ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. nu-și asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat. De asemenea, nu ne asumăm responsabilitatea pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decat cele autorizate.
Nici un e-mail nesolicitat nu poate fi trimis către acest site sau prin acest site.

Este politica noastră să nu acceptăm sau să nu luăm în considerare idei, sugestii sau materiale nesolicitate. Nu trimiteți niciodată nici un fel de astfel de material. Dacă încălcați această reglementare, ne rezervăm dreptul de a considera aceste materiale neconfidențiale și lipsite de protecția drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale și drepturi vor fi proprietatea noastră liberă de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de persoane; vom putea folosi aceste materile în orice scop, incluzând publicitatea, promoții, fără a fi obligați să plătim compensanții sau orice altfel de obligații nimănui.
Pentru toate pagubele cauzate firmei ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. și partenerilor acesteia prin folosirea serviciilor portalului www.topclub.ro încălcarea drepturilor unei terțe persoane, vă obligați să suportați plata despăgubirilor stabilite de comun acord sau, dupa caz, de instanțele de judecată competente.

Responsabilitățile/limitarea responsabilității ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL.

ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. nu garantează credibilitatea, acuratețea informațiilor publicate de către utilizatori și nu girează ofertele exprimate de către utilizatori. ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. acționează ca un factor pasiv în distribuția și publicarea informațiilor pe portal furnizate de către utilizatori și nu are obligația de a verifica în avans informațiile publicate.

ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. nu va fi răspunzătoare față de utilizator sau orice terță parte în orice mod, pentru interzicerea și/sau ștergerea contului și a accesului la serviciile puse la dispoziție prin intermediul portalului respectiv prin intermediul ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL.

Corespondența, contractele, participarea la promoțiile și campaniile de publicitate găsite pe sau prin intermediul portalului, inclusiv părți sau livrări ale unor bunuri sau servicii și orice alte condiții, termene, garanții etc. sunt numai în responsabilitatea utilizatorului și a companiilor proprietare ale campaniilor. ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. nu este răspunzătoare și nu va fi trasă la răspundere pentru orice pierdere sau prejudiciu de orice fel, rezultat din astfel de relații stabilite cu companiile care derulează campanii publicitare pe portalul apartinand ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL.
ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. nu este răspunzătoare și nu poate fi trasă la răspundere pentru orice pierdere materială, morală sau de orice altă natură, rezultată ca urmare a deciziilor și contractelor încheiate în baza informațiilor de pe portal.

 1. c) ASOCIAȚIA INIȚIAL SI INIȚIAL SRL. nu este responsabilă de conținutul și efectele oricărei întelegeri între utilizatorii portalului cursuri-autorizate.

ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. nu va fi trasă la răspundere sau vinovată de exactitatea, utilitatea sau disponibilitatea oricăror informații transmise prin intermediul portalului, și nu va fi responsabilă de nici o decizie comercială sau investițională luată pe baza unor astfel de informații.
ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. nu își asumă nici o responsabilitate față de furnizarea unor informații incorecte pe site-urile sale sau față de întârzierile care pot apărea. ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. nu are nici o responsabilitate în cazul ștergerii, pierderii sau imposibilității de a stoca informațiile din orice motive tehnice care pot apărea din cauze interne sau externe companiei. De asemenea, ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile sale nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. nu oferă nici o garanție utilizatorilor referitoare la disponibilitatea serviciilor sale, corectitudinea informațiilor publicate sau securitatea serviciilor sale. De asemenea, ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. nu oferă nici o garanție în cazul oricăror consecințe care pot apărea, cauzate de nefuncționarea serviciilor ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL., întârzierea informațiilor sau securitatea aplicațiilor sale.
În nici o circumstanță ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. nu este responsabilă pentru orice fel de pierderi (incluzând, fără limitări, cele rezultate din profituri pierdute, pierderea datelor sau întreruperea activității) rezultate din utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau din rezultatele utilizării acestui site, a oricăror site-uri legate la acest site sau din materialele, informațiile sau serviciile conținute pe oricare din aceste site-uri.
ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. nu oferă nici o garanție, în mod expres nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la, funcționarea acestui site, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. nu garantează că acest site, serverele sale sau e-mailul trimis de la topclub.ro sunt lipsite de viruși sau alte componente dăunătoare.

Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal

ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. poate culege și păstra date despre persoanele care vizitează acest site și care voluntar furnizeaza aceste informații. De asemenea, ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. poate aduna și păstra informații referitoare la persoana de contact. Aceste informații pot fi folosite pentru a vă putea contacta în legătură cu produsele și serviciile noastre sau ale clienților noștri, în orice moment. Aveți dreptul de a ne cere să ștergem informațiile referitoare la persoana dumneavoastră și să renunțăm la dreptul de a vă contacta. Puteți face acest lucru contactându-ne la adresa office@topclub.ro

Utilizarea datelor cu caracter personal este în conformitate cu reglementările legale în vigoare în legatură cu protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

CONTUL DE E-MAIL, PAROLA ȘI SECURITATEA ACESTUIA

După completarea formularului de înregistrare pentru oricare dintre serviciile sale, utilizatorul va primi un cont și o parolă pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra numelui de cont/adresei de e-mail și a parolei asociate. De asemenea, utilizatorul este în întregime responsabil de toate activitățile și informațiile care sunt transmise din contul sau adresa de e-mail care i-au fost alocate. Totodată este răspunzător de utilizarea înregistrării sale, indiferent dacă utilizarea se face cu sau fără acceptul utilizatorului. Utilizatorul se obligă să sesizeze orice utilizare neautorizată a parolei și înregistrării sale.
În cazul accesării neautorizate a contului/adresei de e-mail de către persoane terțe, din orice motive, ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. nu își asumă nici o responsabilitate față de consecințele care pot apărea.

Utilizatorul se obligă să folosească butonul de ieșire din contul său, la părăsirea portalului. ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. nu va fi răspunzatoare pentru nici o pagubă materială, morală sau de orice natură provocată prin nerespectarea acestei prevederi de către utilizator.
ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. își rezervă dreptul, dacă consideră de cuviință, de a bloca parola, contul , utilizarea serviciilor sale către utilizatori, scoate și a șterge orice material și informatie din portal, pentru orice motiv. De asemenea poate întrerupe furnizarea serviciilor, sau a unei părți a lor cu sau fără o notificare prealabilă.

În calitate de utilizator al portalului declarați că înțelegeți și sunteți de acord și cu urmatoarele prevederi:

Utilizarea serviciilor site-urilor ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. se face pe propria dvs. răspundere. Acest site și materialele aferente sunt oferite „așa cum sunt” și „atât cât sunt disponibile” ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. nu oferă nici o garanție că serviciile vor împlini toate cerințele și pretențiile dvs., că serviciile vor fi neîntrerupte, sigure, la timp, fără erori că rezultatele ce se vor obține din folosirea portalului, a informațiilor și a serviciilor puse la dispoziție vor fi corecte sau de încredere că orice eroare va fi remediata.

Singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesati site-ul sau alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea acestui tip de conținut sunteți dvs.

Prevedei finale

Dacă vreo prevedere din „Termeni și Condiții” este considerată invalidă de către forurile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale „Termenilor și conditiilor”, acestea rămânând în vigoare. Acești „Termeni și Condiții” constituie în întregime un acord încheiat între utilizator si ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. în privința utilizării portalului (site-ului).

Aceste condiții și termeni pot fi modificate de ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. la anumite intervale, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.

Utilizatorul poate citi cea mai recentă versiune a acestor condiții oricând, accesând această pagină.
Prezentul acord constituie unica convenție dintre utilizator și ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. și reglementează folosirea de către utilizator a serviciilor site-ului ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL., impunându-se în fața oricărui acord precedent dintre utilizator și ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. sau site-urile sale (inclusiv dar nu limitat la o versiune precedenta a contractului).
Contractul și relațiile dintre utilizatori și ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. sunt guvernate de legile aplicabile în România.
Întregul conținut al acestui site www.topclub.ro –imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe și alte date – este proprietatea ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. și a furnizorilor săi și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor.

Ați luat la cunoștință și sunteți de acord ca orice conținut din cadrul bannerelor publicitare sau promoțiilor sau alte informații disponibile prin intermediul portalului este protejat de drepturi de autor, de mărci comerciale sau de servicii, patente sau alte drepturi de proprietate sau legi.

Sunteți de acord să nu modificați, închiriați, cedați, împrumutați, vindeți, distribuiți sau să creați materiale derivate bazate pe serviciile sau pe programele folosite în cadrul portalului, doar dacă nu este stipulat altfel, în mod expres, de companiile ce conduc campanii publicitare în cadrul portalului.

Orice tentativă de acces neautorizat la site-ul www.topclub.ro și orice încercare de fraudă va fi raportată autoritaților competente. Orice conflict apărut între compania S.C. ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. și utilizatori va fi rezolvat pe cale amiabilă între cele două parți. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale românești din acest domeniu iar soluționarea conflictelor este de compentența instanțelor românești.
Fiind de acord cu aceste Termene și Condiții utilizatorul își asumă în totalitate aceste riscuri.
La cererea expresa a unor autorități ale Statului Român (cum ar fi Poliția, Procuratura sau alte autorități) S.C. ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL. își rezervă dreptul de a furniza acestora toate datele pe care le deține cu privire la un anumit utilizator precum și la activitățile pe care le acesta le-a desfășurat prin intermediului portalului.

 

Politica de confidențialitate

 

Intimitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Prin urmare, ne-am dezvoltat această politică pentru ca să înțelegeți cum vom colecta, folosi, comunica și face uz de informații dvs. cu caracter personal. În continuare vom descrie politica noastră de confidențialitate.

Atunci când accesați site-ul nostru, ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRLSRL va obține anumite informații despre dvs. în timpul vizitei dumneavoastră.

Similar cu alte site-uri web comerciale, site-ul nostru utilizează o tehnologie standard numită „cookies" (a se vedea explicația de mai jos, „Ce sunt cookie-urile?”) și jurnalele de server web, pentru a colecta informații despre modul în care utilizați site-ul nostru web. Informațiile colectate prin cookie-uri și jurnalele de server web pot include data și ora vizitelor, paginile vizualizate, timpul petrecut pe site-ul nostru, adresa IP și site-urile vizitate chiar înainte și imediat după site-ul nostru.

Ce sunt cookie-urile?

Un cookie este un document text foarte mic, care adesea include un identificator unic anonim. Atunci când vizitați un site, acesta solicită computerului permisiunea de a stoca acest fișier într-o parte din unitatea de hard disk, desemnată în mod special pentru cookie-uri. Fiecare site web poate trimite propriul cookie pentru motorul dvs. de căutare în cazul în care setările acestuia permit acest lucru, dar (pentru a proteja intimitatea) motorul de căutare permite unui site să acceseze doar cookie-urile care le-a trimis deja la tine, nu cookie-urile trimise de alte site-uri.

Adresa IP

Adresele IP sunt utilizate de către calculator de fiecare dată când sunteți conectat la Internet. Adresa IP este un număr care este utilizat de computerele din rețea pentru a identifica calculatorul. Adresele IP sunt colectate automat de catre serverul nostru de web, ca parte a datelor demografice și de profil cunoscut sub numele de „date de trafic”, astfel încât datele (cum ar fi paginile web pe care le solicită) pot fi trimise la tine.

Informații de e-mail

În cazul în care alegeți să corespondați cu noi prin e-mail, putem păstra conținutul mesajelor din e-mail, împreună cu adresa de e-mail și răspunsurile noastre. Va punem la dispozitie aceeași protecție pentru aceste comunicații electronice pe care le folosim în menținerea informațiilor primite on-line, e-mail și telefon.

Cum folosim informațiile pe care ni le furnizați?

În general, folosim informațiile personale în scopul administrării activităților noastre de afaceri, furnizarea de servicii pentru clienți și conceperea altor produse și servicii disponibile pentru clienții noștri și potențiali clienți.

ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRLSRL nu va obține informații de identificare personală despre dvs., atunci când vizitați site-ul nostru, cu excepția cazului în care alegeți să ne furnizați astfel de informații, însă nu vor fi vândute sau transferate către terțe părți neafiliate, fără aprobarea utilizatorului.

Putem dezvălui informații atunci când obligați prin lege să facă acest lucru, cu alte cuvinte, atunci când noi, cu bună-credință, credem că legea o impune sau pentru protejarea drepturilor noastre legale.

Cum vă protejăm informațiile?

E-mail nu este recunoscut ca un mediu sigur de comunicare. Din acest motiv, vă rugăm să nu ne trimiteți informații private prin e-mail. Cu toate acestea, acest lucru este permis, dar pe propriul risc.

Unele dintre informațiile pe care se pot introduce pe site-ul nostru pot fi transmise în siguranță, printr-un mediu securizat cunoscut sub numele de „Secure Sockets Layer” sau SSL. Informații despre cardul de credit nu sunt transmisibile prin e-mail.

ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRLSRL poate utiliza programe software pentru a crea statistici sumare, care sunt utilizate pentru astfel de scopuri ca evaluarea numărului de vizitatori la diferitele secțiuni ale site-ului nostru, ce informații sunt de interes, determinarea specificațiilor tehnice de proiectare, precum și identificarea performanțelor sistemului sau zone problematice.

Din motive de securitate pe site si pentru a se asigura că acest serviciu rămâne la dispoziția tuturor utilizatorilor, ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRLSRL utilizează programe software pentru monitorizarea traficului de rețea pentru a identifica încercările neautorizate de a încărca sau de a schimba informații, prin care s-ar provoca daune.

Schimbări ale politicii

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate în orice moment, cu sau fără notificare. Cu toate acestea, vă asigurăm că, dacă schimbăm politica de confidențialitate în viitor, nu vom folosi informațiile personale pe care le-ați trimis în trecut într-un mod care este semnificativ în contradicție cu această politică de confidențialitate, fără acordul dumneavoastră prealabil.

Ne-am angajat să ne conducem afacerea noastră în conformitate cu aceste principii, pentru a ne asigura că confidențialitatea informațiilor cu caracter personal este protejată și menținută.

Disclaimer

 

ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRLSRL nu face nicio declarație, garanție sau asigurări cu privire la exactitatea, moneda sau caracterul complet al conținutului de pe acest site sau orice site-uri legate la acesta

Limitare a Răspunderii

Materialele de pe acest site sunt furnizate „CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚII DE MERCANTIBILITATE, NEINCALCAREA DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ , SAU POTRIVIRE PENTRU UN SCOP ANUME. ÎN NICI UN CAZ ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRLSRL SAU AGENTII SĂI NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU ORICE FEL DE DAUNE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE PENTRU PIERDEREA DE PROFIT, ÎNTRERUPEREA DE AFACERI, PIERDEREA DE INFORMAȚII, ACCIDENTĂRI SAU DECES) REZULTATE DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE UTILIZARE A MATERIALELOR , CHIAR DACA ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRLSRL A FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA UNOR PIERDERI SAU DAUNE.

 

ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRLSRL respect proprietatea intelectuală a altora.

Dacă considerați că proprietatea dvs. intelectuală a fost copiată într-o modalitate care constituie o încălcare a drepturilor de autor și este publicată pe acest site, ne puteți contacta în acest sens. În momentul în care ne contactați, pentru ca plângerea dvs. să fie validă, trebuie să oferiți următoarele informații:

 • O semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele proprietarului drepturilor de autor care pretinde că acestea îi sunt încălcate.
 • Identificarea materialelor care sunt acuzate că încalcă sau care fac obiectul unei activități de încălcare a drepturilor de autor, pentru a fi șterse.
 • Informații suficiente pentru a permite furnizorului de servicii să contacteze partea reclamantă, cum ar fi adresa, numărul de telefon și, dacă este disponibilă, o adresă de poștă electronică.
 • O declarație că partea reclamantă „cu bună credință, consideră că utilizarea materialului în maniera reclamată nu este autorizată de deținătorul drepturilor de autor, agentul său, sau de lege”.
 • O declarație potrivit căreia „informațiile din notificare sunt corecte”, și „sub pedeapsă pentru jurământ fals, partea reclamantă este autorizată să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se presupune că este încălcat”.

Informațiile de mai sus trebuie să fie prezentate ca o notificare scrisă, trimisă prin fax sau prin e-mail la următorul contact:

 

Earnings Disclaimer

 

FIECARE EFORT A FOST FĂCUT PENTRU A REPREZENTA CU ACURATEȚE ACEST PRODUS/SERVICIU ȘI POTENȚIALUL LUI. ÎN CONDIȚII DE CASTIG, NU EXISTĂ NICI O GARANȚIE CĂ VEȚI CÂȘTIGA BANI FOLOSIND TEHNICI ȘI IDEI DIN ACEST MATERIAL SAU DE PE ACEST SITE. INFORMAȚIILE PREZENTATE PE ACEST SITE NU TREBUIE SĂ FIE INTERPRETATE CA O PROMISIUNE SAU GARANȚIE A UNOR CÂȘTIGURI. POTENȚIALUL DE CÂȘTIG ESTE COMPLET DEPENDENT DE PERSOANA CARE UTILIZEAZĂ PRODUSUL NOSTRU, IDEILE ȘI TEHNICILE.

ORICE AFIRMAȚIE FĂCUTĂ DESPRE CÂȘTIGURILE ACTUALE SAU EXEMPLE DE REZULTATE ACTUALE POT FI VERIFICATE PE BAZA CERERII. NIVELUL DVS. DE SUCCES ÎN ÎNCERCAREA DE A ATINGE REZULTATELE MENȚIONATE ÎN MATERIALELE NOASTRE DEPINDE DE TIMPUL PE CARE ÎL ALOCAȚI PROGRAMULUI, IDEILOR ȘI TEHNICILOR MENȚIONATE; FINANȚELOR DVS; CUNOȘTINȚELOR ȘI APTITUDINILOR VARIATE ALE DVS. DIN MOMENT CE ACEȘTI FACTORI DIFERĂ DE LA INDIVID LA INDIVID, NOI NU PUTEM GARANTA SUCCESUL DVS. SAU NIVELUL CÂȘTIGULUI.

ORICARE DIN DECLARATIILE NOASTRE VIITOARE DE PE SITE SAU DE PE ORICE MATERIAL COMERCIAL, SUNT DESTINATE SĂ EXPRIME OPINIA NOASTRĂ VIS-A-VIS DE VENITURILE POTENȚIALE. DIFERIȚI FACTORI VOR FI IMPORTANȚI ÎN STABILIREA REZULTATELOR DVS. ACTUALE ȘI NU GARANTĂM CĂ VEȚI OBȚINE REZULTATE SIMILARE CU ALE NOASTRE. NU SE GARANTEAZĂ CĂ VEȚI AJUNGE LA VREUN REZULTAT ANUME, FOLOSIND IDEILE ȘI TEHNICI NOASTRE DIN MATERIALELE PREZENTATE.

 

Politica link-urilor externe

 

Site-ul companiei ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRLSRL poate conține link-uri către multe alte site-uri web. ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRLSRL nu poate garanta acuratețea informațiilor găsite pe orice site legat. Link-urile către sau de la site-uri externe care nu sunt deținute sau controlate de ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRLSRL nu constituie o susținere de către ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRLSRL sau oricare dintre angajații săi sponsorii acelor site-uri sau a produselor și informațiilor prezentate acolo.

 

Politica pentru e-mail

Ne-am angajat să păstrăm adresa dvs. de e-mail confidențială. Noi nu vindem, nu închiriem și nu împrumutăm terților listele noastre de abonați și nu vom furniza niciodată informații personale către o terță persoană, agenție guvernamentală sau companie, cu excepția cazului în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege.

Vom folosi adresa dvs. de e-mail numai pentru a furniza informații, în timp util, cu privire la ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRLSRL.

ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRLSRL va păstra informațiile pe care le trimiteți prin e-mail, în conformitate cu reglementările aplicabile.

Acordul CAN-SPAM
În conformitate cu acordul CAN-SPAM, în toate e-mail-urile trimise de organizația noastră se va menționa în mod clar de la cine este e-mail-ul și va furniza informații clare cu privire la modul de contactare a expeditorului. În plus, toate mesajele de poștă electronică vor conține, de asemenea, informații concise cu privire la modul de eliminare a adresei dumneavoastră din lista noastră de corespondență, astfel încât nu veți mai primi nici o comunicare suplimentară pe e-mail de la noi.

Site-ul nostru oferă utilizatorilor posibilitatea de a renunța la primirea comunicărilor de la noi și partenerii noștri, citind instrucțiunile de dezabonare situate în partea de jos a oricărui e-mail primit de la noi.

Utilizatorii care nu mai doresc să primească newsletter-ul sau materialele noastre promoționale pot renunța la primirea acestor comunicări , făcând clic pe link-ul de dezabonare din e-mail sau scriindu-ne la.office@topclub.ro

Completari politica GDPR

Tipuri de date colectate

Printre tipurile de date cu caracter personal pe care le colectează acest site, prin metode proprii sau prin intermediul unor terți, se numără: prenumele; numele de familie; adresa de email; cookies; date de utilizare; site-ul web; diverse tipuri de date. Detaliile complete despre fiecare tip de date cu caracter personal colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate ale acestei politici de confidențialitate sau prin texte explicative specifice, afișate înainte de colectarea datelor. Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către utilizator sau, în cazul Datelor de utilizare, colectate automat la utilizarea acestui site web. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate datele solicitate de acest site web sunt obligatorii și nefurnizarea acestor date poate face imposibilă punerea la dispoziție a serviciilor sale. În cazurile în care acest site web specifică în mod clar că unele date nu sunt obligatorii, utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste date, fără consecințe asupra disponibilitătii sau functionării serviciului.

Utilizatorii care nu sunt siguri cu privire la datele personale, sunt obligați să contacteze proprietarul. Orice utilizare a cookie-urilor-sau a altor instrumente de urmărire, de către acest site web sau de către proprietarii serviciilor terțe utilizate de acest site, are scopul de a furniza serviciul solicitat de către utilizator, pe langă alte scopuri descrise în prezentul document și în politica privind cookie-urile, dacă este disponibilă. Utilizatorii sunt responsabili pentru orice date cu caracter personal obținute, publicate sau partajate prin modul și locul prelucrării datelor.

Metode de prelucrare

Proprietarul ia măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor. Prelucrarea datelor se realizează folosind calculatoare și / sau instrumente IT, urmând procedurile organizaționale și modurile care sunt strict legate de scopurile indicate. În afară de Proprietar, în unele cazuri, datele le pot fi accesibile si altor persoane responsabile, implicate în funcționarea acestui site (din administrare, vânzări, marketing, administrare juridică, administrare de sistem) sau părți externe (cum ar fi terții: furnizori de servicii tehnice, furnizorii de găzduire, companiile IT, agențiile de comunicare) desemnate, dacă este necesar, ca prelucrători de date, de către proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată proprietarului în orice moment.

Temeiul legal al procesării - Proprietarul poate prelucra datele cu caracter personal referitoare la utilizatori dacă se aplică una dintre următoarele condiți:

 

 • Utilizatorii și-au dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
 • Furnizarea datelor este necesară pentru îndeplinirea unui acord cu utilizatorul și/sau pentru orice fel de obligații pre-contractuale.
 • Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus proprietarul;
 • Prelucrarea este legată de o sarcină care se desfășoară în interesul public sau în exercitarea autorității cu care proprietarul este investit;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către proprietar sau de către un terț.

În oricare dintre cazuri, proprietarul va ajuta cu plăcere în clarificarea bazei juridice specifice care se aplică procesării și, în special, dacă furnizarea de date cu caracter personal este o cerință legală, contractuală, sau o cerință necesară pentru a încheia un contract.

Locul

Datele sunt prelucrate la birourile de operare ale Proprietarului și în orice alte locuri unde se află părțile implicate în prelucrare. În funcție de locația utilizatorului, transferurile de date pot implica transferul datelor utilizatorului într-o altă țară decât cea de reședință. Pentru a afla mai multe despre locul de prelucrare al datelor transferate, utilizatorii pot verifica secțiunea care conține detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal. Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a afla despre baza legală a transferurilor de date într-o tară din afară Uniunii Europene sau a oricărei organizații internaționale guvernate de dreptul internațional public sau înființate de două sau mai multe tări, precum ONU, și despre măsurile de securitate luate, de către proprietar, pentru a le proteja datele. Dacă are loc un astfel de transfer, utilizatorii pot afla mai multe, accesând secțiunile relevante din acest document sau pot solicita proprietarului, date.

 

Timpul de păstrare al datelor 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate și stocate atât timp cât este necesar în scopul pentru care au fost colectate. Prin urmare:

-  Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de un contract între Proprietar și Utilizator, vor fi păstrate până la îndeplinirea completă a acestui contract.

- Datele cu caracter personal colectate în scopul intereselor legitime ale Proprietarului vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri.

- Utilizatorii pot găsi informații specifice cu privire la interesele legitime ale Proprietarului în secțiunile relevante ale acestui document sau prin contactarea Proprietarului.

Proprietarului i se poate permite să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, ori de câte ori Utilizatorul și-a dat consimtămantul pentru o astfel de prelucrare și atâta timp cât un astfel de consimtământ nu este retras. Mai mult, Proprietarul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, ori de câte ori i se cere acest lucru pentru îndeplinirea unei obligații legale sau la ordinul unei autorităti. După expirarea perioadei de păstrare, datele personale vor fi șterse. Prin urmare, dreptul la acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor, nu pot fi aplicate după expirarea perioadei de păstrare a acestora.

Scopurile prelucrării

Datele referitoare la Utilizator, sunt colectate pentru a-i permite Proprietarului să-și furnizeze serviciul, să respecte obligațiile legale, să răspundă solicitărilor de executare, să îi protejeze drepturile și interesele (ale Utilizatorilor săi sau ale terților), să detecteze orice activitate dăunătoare sau frauduloasă, precum și următoarele: contactarea utilizatorului, interacțiunea pe rețelele și platformele sociale externe, Google Analytics, publicitate, gestionarea back-upului, afilierea comercială, comentariile de conținut, transferul de date în afară UE, afișară de conținut din platforme externe, gestionarea plătilor, gestionarea contactelor și trimiterea de mesaje de remarketing și targetare comportamentală. Pentru informații specifice despre datele cu caracter personal utilizate pentru fiecare scop, Utilizatorul poate accesa secțiunea „Informatii detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal”.

 

Informații detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate în următoarele scopuri și folosind următoarele servicii:

Reclamă. Acest tip de serviciu permite că datele Utilizatorului să fie utilizate în scopuri de comunicare publicitară, afișate sub formă de bannere și alte reclame pe acest site și nu numai, pe baza intereselor Utilizatorului. Aceasta nu inseamnă că toate datele cu caracter personal sunt utilizate în acest scop. Informațiile și condițiile de utilizare sunt prezentate mai jos. Unele dintre serviciile enumerate mai jos pot utiliza Cookie-uri pentru a identifica Utilizatorii sau pot utiliza tehnica de retargeting comportamental, adică afișarea de reclame adaptate la interesele și comportamentul Utilizatorului, inclusiv la cele detectate în afara acestui site Web. Pentru mai multe informații, vă rugăm să verificați politicile de confidențialitate ale serviciilor relevante. În plus, fată de orice posibilitate de renunțare oferită de oricare dintre serviciile de mai jos, Utilizatorul poate renunța la utilizarea cookie-urilor de către un serviciu terț, accesând Pagin de renunțare.

 Marketing prin e-mail direct (DEM) (acest site)

Acest site utilizează datele Utilizatorului pentru a propune servicii și produse furnizate de terți, cu sau fără legătură cu produsul sau serviciul furnizat de acest site.

Date personale colectate: adresa de e-mail.

Google Analytics

Serviciile cuprinse în această secțiune îi permit Proprietarului să monitorizeze și să analizeze traficul web, putând  fi utilizate pentru a urmări comportamentul Utilizatorului.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. („Google”). Google folosește Datele colectate pentru a urmări și examina utilizarea acestui site web, pentru a pregăti rapoarte despre activitătile sale și a le împărtăsi cu alte servicii Google.

Google poate utiliza datele colectate pentru a contextualiza și personaliza anunturile propriei rețele de publicitate.

Date personale colectate: cookie-uri; date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite, Irlanda

Politica de confidențialitate - Renunțare.

Urmărirea conversiilor anunțurilor Facebook (pixel Facebook) (Facebook, Inc.)

Urmărirea conversiilor Facebook Ads (pixel Facebook) este un serviciu de analiză furnizat de Facebook, Inc., care conectează date din rețeaua de publicitate Facebook cu acțiuni efectuate pe acest site Web. Pixelul Facebook urmărește conversiile care pot fi atribuite anunțurilor din rețeaua Facebook, Instagram și audiență.

 

Salvarea și gestionarea copiilor de rezervă 

Acest tip de serviciu îi permite Proprietarului să salveze și să gestioneze copii de rezervă ale site-ului, pe serverele  externe gestionate de către furnizorul de servicii însuși. Copiile de rezervă pot include codul sursă și conținut, precum și datele pe care Utilizatorul le furnizează acestui site Web.

Backup pe Dropbox (Dropbox, Inc.) 

Dropbox este un serviciu pentru salvarea și gestionarea copiilor de rezervă, oferit de Dropbox Inc. Datele cu caracter personal colectate: diverse tipuri de date specificate în politică de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: Statele Unite-Politică de confidențialitate. Participant la scutul de confidențialitate

Afilierea comercială 

Acest tip de servicii permite acestui site Web să afișeze reclame pentru produse sau servicii terțe. Anunturile pot fi afișate fie că link-uri publicitare, fie ca bannere folosind diverse tipuri de grafică. Click-urile pe pictogramă sau banner-ul postat în Aplicație sunt urmărite de serviciile terților enumerate mai jos și sunt partajate cu acest site Web. Pentru detalii despre datele care sunt colectate, vă rugăm să consultați politică de confidențialitate a fiecărui serviciu.

Afiliere Amazon

Amazon Affiliation este un serviciu de afiliere comercială, oferit de Amazon.com Inc.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite-Politică de confidențialitate.

 

Contactarea utilizatorului

Formular de contact (acest site web)

Prin completarea formularului de contact cu datele sale, Utilizatorul autorizează acest site web să utilizeze aceste detalii pentru a răspunde la cererile de informații, cotații sau orice alt tip de solicitare, așa cum este indicat de antetul formularului.

Date personale colectate: adresă de e-mail; prenume; numele de familie., telefon.

Comentarea conținutului-Serviciile de comentare a conținutului le permit utilizatorilor să își facă și să publice comentariile lor pe conținutul acestui site web. În funcție de setările alese de Proprietar, Utilizatorii pot lăsa și comentarii anonime. Dacă există o adresă de e-mail printre datele personale furnizate de utilizator, această poate fi utilizată pentru a trimite notificări ale comentariilor cu același conținut. Utilizatorii sunt responsabili pentru conținutul propriilor comentarii.

Dacă este instalat un serviciu de comentarii de conținut furnizat de terți, acesta poate colecta în continuare date despre traficul web pentru paginile în care este instalat serviciul de comentarii, chiar și atunci când utilizatorii nu utilizează serviciul de comentarii de conținut.

Sistemul de comentarii gestionat direct (acest site web).

Acest site web are propriul său sistem intern de comentarii de conținut.

Date personale colectate: adresă de e-mail; prenume; numele de familie; site-ul web.

Transfer de date în afara UE

Proprietarul poate să transfere date cu caracter personal colectate în UE către tări terțe (adică orice tară care nu face parte din UE) numai în conformitate cu o bază legală specifică. Orice astfel de transfer de date se bazează pe una din bazele legale descrise mai jos.

Utilizatorii pot solicita proprietarului informații privind bază legală se aplică serviciului specific.

Transfer de date în străinătate pe baza unor clauze contractuale standard (acest site web).

Dacă aceasta este baza legală, transferul de date cu caracter personal din UE către țări terțe este efectuat de proprietar în conformitate cu „clauzele contractuale standard” furnizate de Comisia Europeană. Aceasta înseamnă că destinatarii datelor s-au angajat să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu standardele de protecție a datelor, stabilite de legislația UE privind protecția datelor. Pentru informații suplimentare, Utilizatorii sunt rugați să contacteze Proprietarul prin datele de contact furnizate în prezentul document.

 

Date personale colectate: diverse tipuri de date

O altă bază legală pentru transferul de date în străinătate (acest site web).

Dacă nu se aplică nicio altă bază legală, datele cu caracter personal sunt transferate din UE către țări terțe, numai dacă sunt îndeplinite cel puțin una dintre următoarele condiții:

 • transferul este necesar pentru executarea unui contract între Utilizator și Proprietar sau pentru măsuri precontractuale, la cererea Utilizatorului;
 • transferul este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract încheiat în interesul Utilizatorului între Proprietar și o altă persoană fizică sau juridică;
 • transferul este necesar din motive importante de interes public;
 • transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea creanțelor legale;
 • transferul este necesar pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane, în cazul în care persoana vizată este incapabilă din punct de vedere fizic sau legal de a oferi consimțământul.

În astfel de cazuri, Proprietarul va informa Utilizatorul despre bazele legale pe care se bazează transferul prin intermediul acestui site Web.

 

Date personale colectate: diverse tipuri de date.

Transfer de date în străinătate pe baza consimțământului (acest site web)

Dacă aceasta este baza legală, datele personale ale utilizatorilor sunt transferate din UE către țări terțe numai dacă utilizatorul a consimțit în mod explicit la un astfel de transfer, după ce a fost informat despre posibilele riscuri datorate absenței unei decizii de adecvare și a garanțiilor corespunzătoare. În astfel de cazuri, Proprietarul va informa Utilizatorii în mod corespunzător și își va colecta consimțământul explicit prin intermediul acestui Website.

Transfer de date către țări care garantează standarde europene (acest site web)

Dacă aceasta este baza legală, transferul de date cu caracter personal din UE către țări terțe se realizează conform unei decizii adecvate a Comisiei Europene. Comisia Europeană adoptă decizii adecvate pentru anumite țări, ori de câte ori consideră că țara deține și furnizează standarde de protecție a datelor cu caracter personal comparabile cu cele prevăzute de legislația UE privind protecția datelor. Utilizatorii pot găsi o listă actualizată a tuturor deciziilor de adecvare emise pe site-ul Comisiei Europene.

Date personale colectate: diverse tipuri de date.

Afișarea conținutului de pe platforme externe Acest tip de serviciu vă permite să vizualizați conținutul găzduit pe platforme externe direct din paginile acestui Website și să interacționați cu acestea. Acest tip de serviciu ar putea colecta în continuare date despre traficul web pentru paginile în care este instalat serviciul, chiar și atunci când utilizatorii nu îl utilizează.

 

Fonturi Google (Google Inc.)

Google Fonts este un serviciu de vizualizare tipografic furnizat de Google Inc., care permite acestui site să încorporeze conținut de acest fel în paginile sale.Date personale colectate: Date de utilizare; diferite tipuri de date, cum sunt specificate în politica de confidențialitate a serviciului.Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate. Participant la scutul de confidențialitateWidget Instagram (Instagram, Inc.)Instagram este un serviciu de vizualizare a imaginilor furnizat de Instagram, Inc., care permite acestui site să încorporeze conținut de acest fel în paginile sale.Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate.Widget SoundCloud (SoundCloud Limited)

Soundcloud este serviciul de livrare de conținut audio furnizat de SoundCloud Limited, care permite acestui site să încorporeze conținut de acest fel în paginile sale.

Date personale colectate: Date de utilizare.

Locul procesării: Germania - Politica de confidențialitate.

Widget video YouTube (Google Inc.)

YouTube este un serviciu de vizualizare a conținutului video furnizat de Google Inc. care permite acestui site să încorporeze conținut de acest fel în paginile sale.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate. Participant la scutul de confidențialitate

Widget video YouTube fără cookie-uri (Google Inc.)

YouTube este un serviciu de vizualizare a conținutului video furnizat de Google Inc. care permite acestui site să încorporeze conținut de acest fel în paginile sale. Acest widget este configurat într-un mod care să asigure că YouTube nu va stoca informații și cookie-uri despre Utilizatori pe acest site web decât dacă redă videoclipul.

Date personale colectate: Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate. Participant la scutul de confidențialitate

Gestionarea plăților

Serviciile de procesare a plăților permit acestui site Web să proceseze plățile prin card de credit, prin transfer bancar sau prin alte mijloace. Pentru a asigura o mai mare securitate, acest site Web împărtășește numai informațiile necesare pentru a executa tranzacția cu intermediarii financiari care gestionează tranzacția.

Unele dintre aceste servicii pot permite, de asemenea, trimiterea de mesaje cronometrate către Utilizator, cum ar fi e-mailuri care conțin facturi sau notificări privind plata.

PayPal (PayPal Inc.)

PayPal este un serviciu de plată furnizat de PayPal Inc., care permite utilizatorilor să efectueze plăți online.

Datele cu caracter personal colectate: diverse tipuri de date, astfel cum sunt specificate în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: Consultați politica de confidențialitate PayPal - Politica de confidențialitate.

Stripe (Stripe Inc)

Stripe este un serviciu de plată furnizat de Stripe Inc.

Datele cu caracter personal colectate: diverse tipuri de date, astfel cum sunt specificate în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate. Participant la scutul de confidențialitate

Interacțiunea cu rețelele și platformele sociale externe

Acest tip de serviciu permite interacțiunea cu rețelele sociale sau alte platforme externe direct din paginile acestui site. Interacțiunea și informațiile obținute prin intermediul acestui site Web sunt întotdeauna supuse setărilor de confidențialitate ale utilizatorului pentru fiecare rețea socială. Acest tip de serviciu ar putea colecta în continuare date despre trafic pentru paginile în care este instalat serviciul, chiar și atunci când utilizatorii nu îl utilizează. Este recomandat să vă deconectați de la serviciile respective pentru a vă asigura că datele procesate de pe acest site web nu vor fi conectate din nou la profilul utilizatorului.

Butonul Facebook Like și widget-urile sociale (Facebook, Inc.)

Butonul Facebook Like și widget-urile sociale sunt servicii care permit interacțiunea cu rețeaua socială oferită de Facebook, Inc.

Date personale colectate: cookie-uri; date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate. Participant la scutul de confidențialitate

Butonul Google+ +1 și widget-urile sociale (Google Inc.)

Butonul Google+ +1 și widget-urile sociale sunt servicii care permit interacțiunea cu rețeaua socială Google+ oferită de Google Inc.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate. Participant la scutul de confidențialitate

Butonul LinkedIn și widget-urile sociale (LinkedIn Corporation)

Butonul LinkedIn și widget-urile sociale sunt servicii care permit interacțiunea cu rețeaua socială LinkedIn, oferită de LinkedIn Corporation.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate.

Butonul Pinterest „Pin it” și widget-uri sociale (Pinterest)

Butonul Pinterest „Pin it” și widget-urile sociale sunt servicii care permit interacțiunea cu platforma Pinterest oferită de Pinterest Inc.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate.

Butonul Twitter Tweet și widget-urile sociale (Twitter, Inc.)

Butonul Twitter Tweet și widget-urile sociale sunt servicii care permit interacțiunea cu rețeaua socială Twitter, oferită de Twitter, Inc.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate. Participant la scutul de confidențialitate

Butonul PayPal și widget-urile (PayPal Inc.)

Butonul PayPal și widget-urile sunt servicii care permit interacțiunea cu platforma PayPal oferite de PayPal Inc.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: consultați politica de confidențialitate PayPal - Politica de confidențialitate.

Butonul StumbleUpon și widget-urile sociale (StumbleUpon, Inc.)

Butonul StumbleUpon și widget-urile sociale sunt servicii care permit interacțiunea cu rețeaua socială StumbleUpon oferită de StumbleUpon, Inc.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate.

Butonul YouTube și widget-urile sociale (Google Inc.)

Butonul YouTube și widget-urile sociale sunt servicii care permit interacțiunea cu rețeaua socială YouTube oferită de Google Inc.

Date personale colectate: Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate. Participant la scutul de confidențialitate

Gestionarea contactelor și trimiterea de mesaje

Acest tip de serviciu face posibilă administrarea unei baze de date de contacte de e-mail, contacte telefonice sau orice alte informații de contact pentru a comunica cu Utilizatorul.

Aceste servicii pot colecta, de asemenea, date cu privire la data și ora la care mesajul a fost vizualizat de către Utilizator, precum și când Utilizatorul a interacționat cu acesta, cum ar fi făcând clic pe linkurile incluse în mesaj.

Drip (Avenue 81, Inc.)

Drip este un serviciu de administrare a adreselor de e-mail și de trimitere de mesaje furnizate de Avenue 81, Inc.

Date personale colectate: adresa de e-mail; prenume; nume de familie; date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate.

Remarketing și direcționare comportamentală

Acest tip de serviciu permite acestui website și partenerilor săi, să informeze, să optimizeze și să servească publicitate, pe baza utilizării anterioare a acestui site de către Utilizator. Această activitate este realizată prin urmărirea datelor de utilizare și prin utilizarea cookie-urilor, informații care sunt transferate partenerilor care gestionează activitatea de remarketing și de țintire comportamentală.

În plus, față de orice renunțare oferită de oricare dintre serviciile de mai jos, Utilizatorul poate renunța la utilizarea cookie-urilor de către un serviciu terț, accesând pagina de renunțare la Inițiativa de publicitate în rețea.

Audiența personalizată Facebook (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience este un serviciu de remarketing și direcționare comportamentală, furnizat de Facebook, Inc., care conectează activitatea acestui site web cu rețeaua de publicitate Facebook.

Date personale colectate: cookie-uri; adresa de email.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate - Renunțare. Participant la scutul de confidențialitate

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing este un serviciu de remarketing și de direcționare comportamentală furnizat de Facebook, Inc., care conectează activitatea acestui site web cu rețeaua de publicitate Facebook.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate - Renunțare.

Participant la scutul de confidențialitate

Informații suplimentare despre datele cu caracter personal

o Datele cu caracter personal colectate prin alte surse decât Utilizatorul

Titularul acestui Website poate colecta în mod legitim datele cu caracter personal referitoare la Utilizatori fără cunoștința lor, prin reutilizarea sau furnizarea acestora de la terți, pentru motivele menționate în secțiunea specificând baza legală a prelucrării. În cazul în care Proprietarul a colectat date cu caracter personal într-o asemenea manieră, utilizatorii pot găsi informații specifice cu privire la sursa din secțiunile relevante ale acestui document sau contactând proprietarul.

o Vânzarea de bunuri și servicii online

Datele cu caracter personal colectate sunt utilizate pentru a oferi Utilizatorului servicii sau pentru a vinde bunuri, inclusiv plata și livrarea posibilă. Datele cu caracter personal colectate pentru finalizarea plății pot include cardul de credit, contul bancar utilizat pentru transfer sau orice alt mijloc de plată prevăzut. Tipul de date colectate de acest site Web depinde de sistemul de plată utilizat.

o Serviciul nu se adresează copiilor cu vârsta sub 13 ani

Utilizatorii se declară adulți în conformitate cu legislația aplicabilă. Minorii pot utiliza acest site web doar cu ajutorul unui părinte sau al unui tutore. În niciun caz, persoanele cu vârsta sub 13 ani nu pot utiliza acest site web.

Politica de confidențialitate

Actualizare la 27-iul-2023

Data intrării în vigoare 27-iul-2023

Această Politică de confidențialitate descrie politicile INITIAL SRL, Mehedinți 61/102 Cluj-Napoca, Cluj 400685, România, email: office@topclub.ro, telefon: +40740336174 privind colectarea, utilizarea și dezvăluirea informațiilor dumneavoastră pe care le colectăm atunci când dvs. utilizați site-ul nostru ( http://topclub.ro ). (serviciul"). Prin accesarea sau utilizarea Serviciului, sunteți de acord cu colectarea, utilizarea și dezvăluirea informațiilor dumneavoastră în conformitate cu această Politică de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu același lucru, vă rugăm să nu accesați sau utilizați Serviciul.

 

Putem modifica această Politică de confidențialitate în orice moment fără nicio notificare prealabilă și vom publica Politica de confidențialitate revizuită pe Serviciu. Politica revizuită va intra în vigoare la 180 de zile de la momentul în care Politica revizuită este postată în Serviciu, iar accesul sau utilizarea în continuare a Serviciului după acest timp va constitui acceptarea Politicii de confidențialitate revizuite. Prin urmare, vă recomandăm să revizuiți periodic această pagină.

 

INFORMAȚII PE CULEGEM:

Vom colecta și procesa următoarele informații personale despre dvs.:

 

Nume

E-mail

Mobil

CUM COLECTEM INFORMAȚIA DVS.:

Colectăm/primim informații despre dumneavoastră în următorul mod:

 

Când un utilizator completează formularul de înregistrare sau trimite în alt mod informații personale

Interacționează cu site-ul web

Din surse publice

CUM UTILIZAM INFORMATIILE DVS.:

Vom folosi informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră în următoarele scopuri:

 

Marketing/ Promoțional

Crearea unui cont de utilizator

Mărturii

Colectarea feedback-ului clienților

Procesarea plății

A sustine

Informații de administrare

Publicitate direcționată

Gestionați comanda clienților

Protecția site-ului

Comentarii utilizator la utilizator

Soluționare a litigiilor

Gestionați contul de utilizator

Dacă dorim să folosim informațiile dvs. în orice alt scop, vă vom cere consimțământul și vă vom folosi informațiile numai la primirea consimțământului dvs. și apoi, numai în scopul (scopurile) pentru care acordăm consimțământul, cu excepția cazului în care ni se cere să facem altfel de către lege.

 

CUM îți împărtășim informațiile:

Nu vom transfera informațiile dvs. personale către niciun terț fără a solicita consimțământul dvs., cu excepția unor circumstanțe limitate, după cum este descris mai jos:

 

Serviciu publicitar

Agenții de marketing

Entitati legale

Analytics

Servicii de recuperare a plăților

Colectarea și procesarea datelor

Solicităm acestor terți să utilizeze informațiile personale pe care le transferăm numai în scopul pentru care au fost transferate și să nu le păstreze mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea scopului menționat.

 

De asemenea, putem dezvălui informațiile dumneavoastră personale pentru următoarele: (1) pentru a respecta legea, regulamentul, ordinul judecătoresc sau alte proceduri legale aplicabile; (2) pentru a vă pune în aplicare acordurile cu noi, inclusiv această Politică de confidențialitate; sau (3) pentru a răspunde la pretențiile conform cărora utilizarea Serviciului încalcă drepturile terților. Dacă Serviciul sau compania noastră este fuzionată sau achiziționată cu o altă companie, informațiile dvs. vor fi unul dintre activele care sunt transferate noului proprietar.

 

PĂSTRAREA INFORMAȚIILOR DVS.:

Vom păstra informațiile dumneavoastră personale la noi timp de 90 de zile până la 2 ani după ce utilizatorii își închid conturile sau atât timp cât avem nevoie de ele pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate, conform detaliilor din această Politică de confidențialitate. Este posibil să fie nevoie să păstrăm anumite informații pentru perioade mai lungi, cum ar fi păstrarea evidenței/raportarea în conformitate cu legislația aplicabilă sau din alte motive legitime, cum ar fi aplicarea drepturilor legale, prevenirea fraudei etc. Informații anonime reziduale și informații agregate, niciuna dintre acestea nu vă identifică (direct sau indirect), pot fi stocate pe termen nelimitat.

 

DREPTURILE TALE:

În funcție de legea care se aplică, este posibil să aveți dreptul de a accesa și rectifica sau șterge datele dvs. personale sau de a primi o copie a datelor dvs. personale, de a restricționa sau de a vă opune procesării active a datelor dvs., cereți-ne să vă împărtășim (portăm) datele personale. informații către o altă entitate, să retrageți orice consimțământ pe care ni l-ați furnizat pentru a vă prelucra datele, dreptul de a depune o plângere la o autoritate statutară și orice alte drepturi care pot fi relevante în conformitate cu legile aplicabile. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți scrie la office@topclub.ro. Vom răspunde solicitării dumneavoastră în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Puteți renunța la comunicările de marketing direct sau la profilarea pe care o efectuăm în scopuri de marketing, scriindu-ne la office@topclub.ro.

 

Rețineți că, dacă nu ne permiteți să colectăm sau să procesăm informațiile personale necesare sau să ne retrageți consimțământul pentru a le procesa în scopurile cerute, este posibil să nu puteți accesa sau utiliza serviciile pentru care au fost căutate informațiile dumneavoastră.

 

COOKIES ETC.

Pentru a afla mai multe despre cum le folosim și despre opțiunile dvs. în legătură cu aceste tehnologii de urmărire, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile.

 

SECURITATE:

Securitatea informațiilor dumneavoastră este importantă pentru noi și vom folosi măsuri de securitate rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea greșită sau modificarea neautorizată a informațiilor dumneavoastră sub controlul nostru. Cu toate acestea, având în vedere riscurile inerente, nu putem garanta securitatea absolută și, în consecință, nu putem asigura sau garanta securitatea oricărei informații pe care ni le transmiteți și o faceți pe propriul risc.

 

RESPONSABILITĂȚI / RESPONSABILUL DE PROTECȚIA DATELOR:

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor dumneavoastră care sunt disponibile la noi, puteți trimite un e-mail ofițerului nostru de reclamații la INITIAL SRL, Mehedinți 61/102 Cluj-Napoca, e-mail: office@topclub.ro. Vom aborda preocupările dumneavoastră în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Dacă aveți orice întrebare adițională, vă rugăm să ne contactați la:
ASOCIAȚIA INIȚIAL  SI INIȚIAL SRL CLUJ NAPOCA
STR.MEHEDINTI 61
0740336174
office@topclub.ro

 

Your Headline About This Product or Service Goes Here